I. Yritysvastuu Haltilla

Ihmisen ja luonnon kunnioitus luovat pohjan kaikelle Haltin toiminnalle. Yrityksenä otamme vastuun sosiaalisesta, ympäristöllisestä ja taloudellisesta jalanjäljestämme — markkina-alueidemme lakeja, asetuksia ja alan ohjesääntöjä noudattaen. 

Sosiaalinen vastuu

 • Tuotteemme valmistetaan sosiaalisesti ja eettisesti hyväksyttävissä olosuhteissa
 • Kohtelemme kunnioituksella työntekijöitämme, alihankkijoitamme sekä asiakkaitamme
 • Hankintatoimintojamme ohjaa BSCI-jäsenyys, joka takaa reilut työolosuhteet alihankkijoillemme
 • Yhteiskunnan aktiivisena jäsenenä osallistumme myös nuoriso-, vanhus- ja katastrofityöhön

Taloudellinen vastuu

 • Kannattavuutemme luo perustan vastuullisen toiminnan kehittämiselle, joka on yrityksenä tärkeimpiä määränpäitämme

Ympäristövastuu

 • Halti suunnittelee ja valmistaa käyttöä ja aikaa kestäviä tuotteita
 • Tuotteemme tehdään ihmisiä ja ympäristöä teollisuuskemikaaleilta suojaavien REACH-asetusten mukaisesti
 • Emme hyväksy eläinten epäeettistä kohtelua kuten pakkosyöttämistä, elävien lintujen höyhennystä tai mulesingmenetelmällä tuotettua villaa. Lisäksi emme käytä tuotteissamme aitoa turkista

II. VASTUULLISUUSTAVOITTEEMME

Halti pyrkii ylittämään tavoitteensa myös tulevaisuudessa kaikilla markkina-alueillaan:

 • Sitoudumme nostamaan BSCI-auditoitujen toimittajien määrän 80%:iin vuoteen 2020 mennessä.
 • Vaadimme kemikaalien käyttöä rajoittavaa Bluesign-sertifikointia uusilta ja nykyisiltä alihankkijoiltamme
 • Lisäämme kierrätettyjen materiaalien käyttöä tuotteissamme
 • Kehitämme yritysvastuuta FIBS-jäsenenä

Think ahead!

Halti kestävän kehityksen ohjelma

Ihmisen ja luonnon kunnioitus luovat pohjan kaikelle Haltin toiminnalle. Ilmastonmuutokselta tai ympäristöongelmilta ei kukaan voi enää ummistaa silmiään. Tuotteemme on suunniteltu luonnossa liikkumiseen ja urheiluun ja siksi meille on tärkeää että kannamme vastuun ympäristöllisestä ja taloudellisesta jalanjäljestämme. Yrityksenä otamme täyden vastuun myös ihmisen kunnioittamisesta, siitä että tuotteemme valmistetaan sosiaalisesti ja eettisesti hyväksyttävissä olosuhteissa, toimialueidemme lakeja, asetuksia ja alan ohjesääntöjä noudattaen. Katsomme tulevaisuuteen – ajattelemme omaa napaamme pidemmälle ja teemme voitavamme, jotta jälkipolvetkin saisivat nauttia puhtaasta luonnosta. We think ahead!

Ympäristövastuu

 • Halti suunnittelee ja valmistaa käyttöä ja aikaa kestäviä tuotteita huomioiden ympäristövaikutuksen tuotteen koko elinkaaressa.
 • Olemme bluesign system partner ja vaadimme uusia ja nykyisiä alihankkijoitamme noudattamaan bluesignin erittäin tarkkaa rajoitettujen ainesosien listaa.
 • Tuotteemme tehdään ihmisiä ja ympäristöä teollisuuskemikaaleilta suojaavien REACH-asetusten mukaisesti.
 • Emme käytä tuotteissamme aitoja eläinten turkiksia.
 • Noudatamme RDS standardia eli emme käytä elävien lintujen höyheniä untuvatuotteissamme.
 • Emme hyväksy muuta eläinten epäeettistä kohtelua kuten pakkosyöttämistä, elävien lintujen höyhennystä tai mulesing-menetelmällä tuotettua villaa.

ECO TUOTTEEN TÄYTETTÄVÄ VÄHINTÄÄN YKSI SEURAAVISTA VAATIMUKSISTA:

 • Käytetty materiaali on bluesign rajoitusten mukainen
 • Se on valmistettu kierrätetystä materiaalista
 • WR käsittely on täysin fluorihiilivapaa
 • Se on valmistettu orgaanisesta puuvillasta
 • Tuotteessa käytetty korkealuokkaista untuvaa joka on elintarviketeollisuuden sivutuote ja jäljitettävissä

Yhteiskunnallinen ja sosiaalinen vastuu

 • Tuotteemme valmistetaan sosiaalisesti ja eettisesti hyväksyttävissä olosuhteissa.
 • Vuodesta 2010 alkaen hankintatoimintojamme on ohjannut BSCI-jäsenyys, (The Business Social Compliance Initiative), joka takaa reilut työolosuhteet ja huolehtii alihankkijoidemme työntekijöiden oikeuksista.
 • FIBS – yritysvastuuverkoston jäsenenä osallistumme aktiivisesti yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti vastuullisen toiminnan edistämiseksi ja oman tietoisuutemme ylläpitämiseksi.
 • EOG–organisaation jäsenenä osallistumme toimialamme kestävän kehityksen hankkeisiin ja saamme ensikäden tietoa toimialaamme koskevista asioista.
 • Tuemme ilmastonmuutosta vastaan ja talvien pelastamiseksi kampanjoivan Protect Our Winters Finlandin toimintaa.

Tavoitteemme tulevaisuudessa

Vuodesta 2010 kestävä kehitys on ollut tärkeä osa Haltin yritysstrategiaa. Paljon on jo tehty, mutta jatkamme toiminnan kehittämistä. Myös tulevaisuudessa tavoitteemme ovat korkealla. Pyrimme seuraaviin konkreettisiin tavoitteisiin kaikilla markkina-alueillamme:

 • Sitoudumme nostamaan BSCI-auditoitujen toimittajien määrän 80 %:iin vuoteen 2020 mennessä kaikissa tuotekategorioissamme.
 • Lisäämme merkittävästi kierrätettyjen materiaalien käyttöä tuotteissamme.
 • Kehitämme yritysvastuuta monipuolisesti FIBS:n ja EOG:n jäsenenä.