I. Yritysvastuu Haltilla

Ihmisen ja luonnon kunnioitus luovat pohjan kaikelle Haltin toiminnalle. Yrityksenä otamme vastuun sosiaalisesta, ympäristöllisestä ja taloudellisesta jalanjäljestämme — markkina-alueidemme lakeja, asetuksia ja alan ohjesääntöjä noudattaen. 

Sosiaalinen vastuu

 • Tuotteemme valmistetaan sosiaalisesti ja eettisesti hyväksyttävissä olosuhteissa
 • Kohtelemme kunnioituksella työntekijöitämme, alihankkijoitamme sekä asiakkaitamme
 • Hankintatoimintojamme ohjaa BSCI-jäsenyys, joka takaa reilut työolosuhteet alihankkijoillemme
 • Yhteiskunnan aktiivisena jäsenenä osallistumme myös nuoriso-, vanhus- ja katastrofityöhön

Taloudellinen vastuu

- Kannattavuutemme luo perustan vastuullisen toiminnan kehittämiselle, joka on yrityksenä tärkeimpiä määränpäitämme

Ympäristövastuu

 • Halti suunnittelee ja valmistaa käyttöä ja aikaa kestäviä tuotteita
 • Tuotteemme tehdään ihmisiä ja ympäristöä teollisuuskemikaaleilta suojaavien REACH-asetusten mukaisesti
 • Emme hyväksy eläinten epäeettistä kohtelua kuten pakkosyöttämistä, elävien lintujen höyhennystä tai mulesingmenetelmällä tuotettua villaa. Lisäksi emme käytä tuotteissamme aitoa turkista

II. VASTUULLISUUSTAVOITTEEMME

Halti pyrkii ylittämään tavoitteensa myös tulevaisuudessa kaikilla markkina-alueillaan:

 • Sitoudumme nostamaan BSCI-auditoitujen toimittajien määrän 80%:iin vuoteen 2020 mennessä.
 • Vaadimme kemikaalien käyttöä rajoittavaa Bluesign-sertifikointia uusilta ja nykyisiltä alihankkijoiltamme
 • Lisäämme kierrätettyjen materiaalien käyttöä tuotteissamme
 • Kehitämme yritysvastuuta FIBS-jäsenenä